Registrovať | Prihlásiť

HOLOGRAM
PROMPt - tlačiareň cenín a.s.

Kvalita a komplexnosť našich služieb
základ Vášho úspechu

 

HOLOGRAM
PROMPt - tlačiareň cenín a.s.

Kvalita a komplexnosť našich služieb
základ Vášho úspechu

 

 
 

 
 

Hologram - PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.


Hologram je najznámejší opticky variabilný prvok, ktorý mení vlastnosti dopadajúceho svetla a vytvára holografický obraz, ktorý sa nedá napodobniť ani skopírovať. Vyrobený je zo špeciálnej kovovej fólie. Samotný obraz hologramu tvorí viacero optických vrstiev, na ktoré dopadá svetlo pod rôznymi uhlami a vytvára tak ilúziu hĺbky alebo pohybu obrazu. Pre najvyšší stupeň ochrany môžu byť v holograme zakomponované skryté znaky a nanotexty, na kontrolu ktorých sú už potrebné špeciálne čítacie zariadenia.

Pre zvýšenie ochrany hologramov sa jednotlivé vyrobené motívy registrujú u medzinárodnej organizácie IHMA.

Podľa spôsobu aplikácie môže byť hologram v prevedení holografickej:

 • fólie určenej na termorazbu - hologram je aplikovaný na nosný materiál pri vysokej teplote a tlaku. Raznica môže mať rôzne tvary – prúžok, štvorec, kruh, prípadne tvar loga.
 • samolepky - má deštrukčnú vlastnosť, nedá sa po aplikovaní odlepiť a opakovane použiť, obraz sa "rozpadne"

Podľa typu mastru:

 • 2D hologram – má len jednu vrstvu bez vizuálnej hĺbky obrazu
 • 2D/3D hologram – obsahuje niekoľko optických vrstiev s 2D obrazmi, vizuálne uloženými za sebou a výsledkom je 3D efekt. Najvýraznejší je pri použití rôznych obrazov.
 • Flip-flop efekt hologram – zobrazuje dva rôzne obrazy z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Pri pozeraní na hologram z jedného uhla vidíme jeden obraz a po jeho naklonení vidíme druhý obraz.
 • Kinetický hologram – podobne ako flip flop hologram obsahuje 2 obrazy, ale obraz v druhej úrovni je ten istý ako v prvej, ale sekvenčne posunutý a to pri pozorovaní vytvára ilúziu pohybu.

Podľa vyhotovenia motívu:

 • Priebežný (tapetový) – väčšinou drobné opakujúce sa motívy (najčastejšie s univerzálnym motívom) - pri termorazbe je možná aplikácia z akejkoľvek časti grafiky, umožňuje z jedného základu použitím rôznych razníc vyrobiť ľubovoľnú veľkosť hologramu. Pri samolepke sa univerzálny motív väčšinou kombinuje s dotlačou loga alebo čísla. Najčastejšie sa využíva pri malých množstvách a personalizácia je riešená dotlačou.
 • Riadený – jeden centrálny motív, veľkosťou ktorého je daný výsledný rozmer hologramu. Väčšinou sa ako motív využíva konkrétny motív loga tzv. klientský hologram.

Hologramy ďalej môžu byť doplnené jedno aj viacfarebnou dotlačou loga, číslovaním alebo demetalizáciou.


Hologram je najznámejší opticky variabilný prvok, ktorý mení vlastnosti dopadajúceho svetla a vytvára holografický obraz, ktorý sa nedá napodobniť ani skopírovať. Vyrobený je zo špeciálnej kovovej fólie. Samotný obraz hologramu tvorí viacero optických vrstiev, na ktoré dopadá svetlo pod rôznymi uhlami a vytvára tak ilúziu hĺbky alebo pohybu obrazu. Pre najvyšší stupeň ochrany môžu byť v holograme zakomponované skryté znaky a nanotexty, na kontrolu ktorých sú už potrebné špeciálne čítacie zariadenia.

Pre zvýšenie ochrany hologramov sa jednotlivé vyrobené motívy registrujú u medzinárodnej organizácie IHMA.

Podľa spôsobu aplikácie môže byť hologram v prevedení holografickej:

 • fólie určenej na termorazbu - hologram je aplikovaný na nosný materiál pri vysokej teplote a tlaku. Raznica môže mať rôzne tvary – prúžok, štvorec, kruh, prípadne tvar loga.
 • samolepky - má deštrukčnú vlastnosť, nedá sa po aplikovaní odlepiť a opakovane použiť, obraz sa "rozpadne"

Podľa typu mastru:

 • 2D hologram – má len jednu vrstvu bez vizuálnej hĺbky obrazu
 • 2D/3D hologram – obsahuje niekoľko optických vrstiev s 2D obrazmi, vizuálne uloženými za sebou a výsledkom je 3D efekt. Najvýraznejší je pri použití rôznych obrazov.
 • Flip-flop efekt hologram – zobrazuje dva rôzne obrazy z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Pri pozeraní na hologram z jedného uhla vidíme jeden obraz a po jeho naklonení vidíme druhý obraz.
 • Kinetický hologram – podobne ako flip flop hologram obsahuje 2 obrazy, ale obraz v druhej úrovni je ten istý ako v prvej, ale sekvenčne posunutý a to pri pozorovaní vytvára ilúziu pohybu.

Podľa vyhotovenia motívu:

 • Priebežný (tapetový) – väčšinou drobné opakujúce sa motívy (najčastejšie s univerzálnym motívom) - pri termorazbe je možná aplikácia z akejkoľvek časti grafiky, umožňuje z jedného základu použitím rôznych razníc vyrobiť ľubovoľnú veľkosť hologramu. Pri samolepke sa univerzálny motív väčšinou kombinuje s dotlačou loga alebo čísla. Najčastejšie sa využíva pri malých množstvách a personalizácia je riešená dotlačou.
 • Riadený – jeden centrálny motív, veľkosťou ktorého je daný výsledný rozmer hologramu. Väčšinou sa ako motív využíva konkrétny motív loga tzv. klientský hologram.

Hologramy ďalej môžu byť doplnené jedno aj viacfarebnou dotlačou loga, číslovaním alebo demetalizáciou.

  
Kontakt
  
Partneri
© PROMPt, tlačiareň cenín, a. s. Všetky práva vyhradené. | Dizajn ViZiON s.r.o. reklamná agentúra  | Webmaster iJD-ProCom